ZAHVALA OB IZIDU KNJIGE

Knjiga Naj ti povem svojo zgodbo je sad dela preteklih dveh let. Z vsem srcem smo jo snovali in se z velikim navdušenjem veselili, da jo delimo z vami. Sveže natisnjena, izdana, prihaja na prodajne police slovenskih knjigarn in je že na voljo v spletni trgovini. Na tej točki bi se Eva Grafenauer Korošec, direktorica Grafenauer založbe in Vida Igličar, avtorica in ilustratorka knjige, radi zahvalili vsem, ki so nama tekom ustvarjanja stali ob strani ali z nama prehodili del poti.

Radi bi se zahvalili svojim starim staršem, družinam, prijateljem, sodelavcem in vsem sogovornikom, ki ste bili v navdih in oporo ter ste s svojimi besedami in pogledom pomagali ustvariti knjigo. Nina Vidrih, hvala za pomoč pri tkanju rdeče niti knjige in čutno kuriranje besed. Nina Berčič Demšar, hvala za skrbno pripravo knjige za tisk. Gregor Ostanek, hvala za ves vložen trud, da je spletna stran danes ugledala dan.

Že vnaprej hvala vsem bralcem, ki spremljate našo zgodbo. Hkrati vas vabimo, da na naši spletni strani delite svojo. Želimo deliti ustvarjene zgodbe – tako starih staršev kot vnukov, vseh vas, ki ste pripravljeni deliti svoje spomine, zgodbe, nasvete, vaš pogled na odnos teh dveh generacij in kaj vam pomeni.